Podmínky ochrany osobních údajů

Kupující uděluje provedením registrace anebo odesláním objednávky souhlas Dobročinnému e-shopu Dotek se zpracováním svých osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Osobní údaje může kupující kdykoli aktualizovat, a to zasláním aktuálních osobních údajů e-mailem na adresu: eshopdotek@seznam.cz, nebo aktualizací svého profilu na webu Dobročinný e-shop Dotek.

Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující kdykoli odvolat a to oznámením na e-mail: eshopdotek@seznam.cz, nebo písemně zasláním na adresu: Dobročinný e-shop Dotek Masarykovo náměstí 144, 763 12 Vizovice

Rozsah zpracování osobních údajů kupujících

Správcem a zpracovatelem osobních údajů kupujících je Dobročinný e-shop Dotek Masarykovo náměstí 144, 763 12 Vizovice, zastoupený Ing. Zitou Komárkovou, ředitelkou Dotek z. ú.

Osobní údaje zpracováváme v souladu s nařízením GDPR  za účelem vyřízení objednávky zboží v eshopu www.eshopdotek.cz. Vyslovíte-li při vyplnění objednávky souhlas se zasíláním newsletteru a informačních sdělení Dobročinného e-shopu Dotek využíváme Váš emailový kontakt také za tímto účelem.

Odesláním objednávky stvrzujete kupující svůj souhlas se zpracováním osobních údajů ve znění uvedeném níže v Souhlasu se zpracováním osobních údajů.

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji tímto souhlas Dobročinnému e-shopu Dotek,  Masarykovo náměstí 144, 763 12 Vizovice (Dotek z.ú. IČ: 276 64 333 (dále jen „správce“), aby ve smyslu nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob (dále jen „GDPR“) zpracovával tyto osobní údaje:

- Jméno a příjmení

- Adresa

- E-mail

- Telefonní číslo apod.

Tyto osobní údaje je nutné zpracovat za účelem vyřízení objednávky v e-shopu www.eshopdotek.cz.  Pokud jste zvolil vyřízení objednávky přes některou ze zásilkových služeb, budou Vaše osobní údaje sdíleny s touto službou za účelem vyřízení Vaší objednávky. Údaje budou správcem zpracovány po dobu nutnou k vyřízení objednávky, resp po dobu stanovenou zákonem jako nezbytně nutnou.

S výše uvedeným zpracováním uděluji výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje správce.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem.

Dle GDPR máte právo:

- Vzít souhlas kdykoliv zpět

- Požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme

- Požádat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů

- Vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit

- Požadovat opravu, výmaz osobních údajů, omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování

Zpět do obchodu